p2

KANCELARIA NOTARIALNA

 

Notariusz Justyna Rogowska

 

ul. Mieszka I 11a

74-500 Chojna

(wejście główne, I piętro)

 

TEL.(91) 461 - 54 - 79

e-mail: rogowska@notariuszchojna.pl

 

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku

9:00 - 16:30

Czynności notarialne

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie

Notariusz dokonuje w szczególności następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne np.:

  a) umowy sprzedaży,

  b) umowy przedwstępne,

  c) umowy warunkowe,

  d) umowy przeniesienia,

  e) umowy zamiany,

  f) umowy deweloperskie,

  g) umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży

  h) umowy darowizny,

  i) umowy zniesienia współwłasności,

  j) umowy działu spadku,

  k) umowy majątkowe małżeńskie,

  l) umowy o podział majątku wspólnego,

  m) umowy spółek,

  n) testamenty,

  o) pełnomocnictwa,

  p) oświadczenia o poddaniu się dobrowolnie egzekucji,

  r) oświadczenia o odrzuceniu spadku;

2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, protokoły dziedziczenia oraz protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentów,

3) sporządza poświadczenia np. własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu,

4) doręcza oświadczenia;

5) spisuje protokoły;

6) sporządza protesty weksli i czeków;

7) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznych nośnikach danych,

8) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

9) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Ponadto, Notariusz udziela bezpłatnych informacji dotyczących zamierzonych czynności notarialnych.